• Kamis, 2 Desember 2021

Baheula, Sumedang Ku Wisatawan Dunya Disebat Itali Ti Beulah Wétan

- Selasa, 19 Mei 2020 | 10:41 WIB
Dina tungtung taun 1930-an,  Tuan Kerkhoff aprak-aprakan mapay pilemburan Sumedang.
Dina tungtung taun 1930-an, Tuan Kerkhoff aprak-aprakan mapay pilemburan Sumedang.
<p> p><b>Penulis: Wijnand Kerkhoffb> <br /> <br /> Priangan mah ukur kaéndahan. Ari<a href="https://www.jabarnews.com/tag/-Sumedang"> Sumedanga>, ku wisatawan dunya mah disebutna "Itali ti beulah wétan". Dina tungtung taun 1930-an, Tuan Kerkhoff aprak-aprakan mapay pilemburan<a href="https://www.jabarnews.com/tag/-Sumedang"> Sumedanga>. Hasil motrétna digundukkeun dina ieu buku, jadi gambar-gambar nu éndah cék alam harita, jeung matak waas cék alam ayeuna. <br /> <br /> Di<a href="https://www.jabarnews.com/tag/-Sumedang"> Sumedanga>, para wisatawan mangsa harita tinemu jeung katingriman. Maranéhna nyaksian pasawahan nu héjo lémbok, pagunungan nu beueus ku ibun, jeung rahayatna nu soméah tur getol digawé. <br /> <br /> Ari Tuan Kerkhoff, tayohna téh resep naker nyukruk pakasaban urang<a href="https://www.jabarnews.com/tag/-Sumedang"> Sumedanga>. Méh saban nu digawé kapapay, ti mimiti patani, padagang, tukang karajinan, tukang nyadap, pabrik minyak séréh, pabrik oncom, palédang, nu nyieun bilik, jrrd. <br /> <br /> Tangtu réa lalakonna di satukangeun éta potrét téh. Ngan ayeuna mah lain waktuna ngadongéng, da ku gambar gé bisa jadi geus kawakilan. <br /> <br /> Ieu gambar di handap téh, kabéhanana beunang nyutat tina buku "Het Paradijs van Java" téa. Asalna mah gambar kulawu, dipulas deui maké pakakas "colorize" ngarah teu hawuk teuing. <br /> <br /> Sakalian deuih diémbohan judulna, luyu jeung nu disabit dina éta buku.Ieu mah itung-itung miéling lemah cai wé. Da apan ayeuna mah geus béda, alam urang nu cenah sakitu éndahna téh, geus réa nu dirangsadan pajamanan. <br /> <br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Wartasundaonline.comb> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Asal-usul Kecap Ngaran Pakakas anu Aya di Imah

Selasa, 31 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Rayat Bogor: Sasakala Talaga Warna

Rabu, 25 Maret 2020 | 12:23 WIB

Miéling Dalang Rancagé Asép Sunandar Sunarya

Minggu, 22 Maret 2020 | 11:15 WIB

Asal-usul Cadas Pangéran di Sumedang

Minggu, 22 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Gajah Lumantung

Sabtu, 21 Maret 2020 | 11:15 WIB

Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Sabtu, 21 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Jumat, 20 Maret 2020 | 10:55 WIB

Basa Kirata anu Béda jeung Kecap Memet

Jumat, 20 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Badak Pamalang

Kamis, 19 Maret 2020 | 11:15 WIB

Ngaran Rupa-rupa Lalab Karesep Urang Sunda

Kamis, 19 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Rabu, 18 Maret 2020 | 11:15 WIB

Asal-usul Leuweung Siperlaw jeung Batu Tanceb

Rabu, 18 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Selasa, 17 Maret 2020 | 11:00 WIB

Ngaran Rupa-rupa Kasakit dina Basa Sunda

Selasa, 17 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Mundinglaya di Kusumah

Senin, 16 Maret 2020 | 11:00 WIB

Ngaran Rupa-rupa Lauk Cai dina Basa Sunda

Senin, 16 Maret 2020 | 06:15 WIB

Carita Pantun: Ciung Wanara

Minggu, 15 Maret 2020 | 10:05 WIB
X