Ngaran-ngaran Kurawa anu Saratus

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Loba anu nyaho tina carita wayang, yén Kurawa téh aya saratus. Tapi carang anu nyaho ngaran-ngaran kabéhanana. Dina nyahona ogé can karuhan apal kabéh, aya saratus ngaran téa atuh.

Anu mindeng kacaturkeun dina lalakon wayang di urang ngan sababaraha urang baé, di antarana: Duryudana anu sok disebut ogé Suyudana. Manéhna anu ngarajaan di Astina nyuluran bapana, Déstarata.

Aya Dursasana, anu dina pawayangan di urang mah diwujudkeun buta leutik. Kaasup sakti, di antarana lantaran boga ajian “belut putih”.

Baca Juga:  Prajurit TNI bersama Warga Bersihkan TPU di Lokasi TMMD

Aya deui Citrayuda, Citraksa, Adityaketu, jeung Kartamarma. Malah Citrayuda mah sok jadi layan pawongan, pangpangna mah anak Semar: Cépot, Dawala, jeung Garéng.

Hiji-hijina awéwé di réngréngan Kurawa nya éta Dursilawati, osok ogé midang. Malah aya lalakonna “Alap-alap Dursilawati”.

Kurawa téh anak Prabu Déstrarata ti Déwi Gandari, lobana aya saratus urang. Saha baé ngaran-ngaranna?

Nurutkeun Wijanarko Setyowibowo, dina bukuna “Membuka Tabir Misteri Tokoh-tokoh Wayang Kurawa” (1990), ngaran-ngaran Kurawa anu saratus teh nya éta (disusun sacara alfabétis):

 1. Abaya
 2. Adityaketu
 3. Agrayayin
 4. Alolupa
 5. Anadresya
 6. Anudara
 7. Anuwinda
 8. Aparajita
 9. Ayobau
 10. Balaki
 11. Balawardana
 12. Bima
 13. Bimaratta
 14. Bimawala
 15. Bimawega
 16. Carucitra
 17. Citra
 18. Citraksa
 19. Citraga
 20. Citrakundala
 21. Citrawana
 22. Cutrawarman
 23. Danurdara
 24. Dirgabau
 25. Dirgalocana
 26. Dirgaroma
 27. Doradara
 28. Dredaksattra
 29. Dredaratta
 30. Dredasanda
 31. Dredawarman
 32. Dredayuda
 33. Dretahasta
 34. Durdarsa
 35. Durmada
 36. Durmasana
 37. Durmuka
 38. Durpadarsana
 39. Durparajaya
 40. Dursilawati
 41. Durwigaha
 42. Durwilotana
 43. Duryudana/Suyudana
 44. Dusala
 45. Duskarna
 46. Dussaha
 47. Dussasana/Dursasana
 48. Jalasanda
 49. Jarasanda
 50. Kanakadaya
 51. Kanakaya
 52. Karna
 53. Kawacin
 54. Kratana
 55. Kunda
 56. Kundabedin
 57. Kundadara
 58. Kundasayin
 59. Kundasin
 60. Nandaka
 61. Nagadatta
 62. Mahaba
 63. Mahabau
 64. Pramatta
 65. Pramatti
 66. Rudrakarman
 67. Saha
 68. Sala
 69. Sama
 70. Sanda
 71. Sarasana
 72. Satwa
 73. Satyasanda
 74. Senani
 75. Somakirti
 76. Subahu
 77. Subatsa
 78. Sulocana
 79. Suhasta
 80. Sunaba
 81. Suwarcas
 82. Suwarman
 83. Ugayuda
 84. Ugra
 85. Ugrasena
 86. Ugrasrawa
 87. Upacitra
 88. Upanandaka
 89. Urnanaba
 90. Wahwasin
 91. Watawega
 92. Wikarna
 93. Wikatanana
 94. Winda
 95. Wirabau
 96. Wirawi
 97. Wisalaksa
 98. Wiwingsati
 99. Wiwitsuh
 100. Wiyudarsus

  Dina béréndélan di luhur aya ngaran Bima, tangtu béda jeung Bima anu aya di Pandawa, anak Kunti Nalibrata. (Red)

  Rubrik Palataran diasuh ku budayawan Sunda, Kang Budi Rahayu Tamsyah.

Baca Juga:  Tiga Manfaat Dari Okra Merah Untuk Kesehatan Tubuh